top of page

מדיניות פרטיות

בעת שימוש ב "mekuvenet.co.il" (להלן, האתר) נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך או בפרטי ההתקשרות עמך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין לבעלי האתר. לדוגמה, בעת שתבקש ליצור קשר או במקרה בו תרכוש מוצר/שירות דרך האתר.  החלק השני של המידע הנאסף באתר זה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, עמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכיוב'

 

מאגר המידע

כל נתון שייאסף מהמשתמשים באתר זה יישמרו במאגר מידע וייעשה מאמץ מקסימלי לשמור על ביטחון המידע באמצעות אמצעי אבטחה והגנה דיגיטליים. 

 

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר .

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור לתחומי ההתעניינות שלך

 • המידע שישמש את "mekuvenet.co.il" יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

מידע שיווקי ישוגר אליך אך ורק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. "mekuvenet.co.il" שומרת לעצמה את הזכות להעביר למפרסמים או גוף חיצוני מידע סטטיסטי שאינו כולל מידע אישי.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 • האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המוצעים למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול האתר באופן שוטף ותקין, ובכלל זה כדי: לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות אופן השימוש באתר, להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

בעלי האתר עשויים להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות המוצגות בו. כדי לנהל פרסומים, חברות אלה מציבות קבצי Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות בחרת להגיב בפעולה (הקלקה לדוגמה). השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של mekuvenet.co.il.

 

אבטחת מידע

אתר זה מיישם נהלים עדכניים של אבטחת מידע ומוצפן בטכנולוגיית SSL, אך לא מתחייב כי שירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע בקישור הבא: mekuvenet.co.il/contact בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

bottom of page